Lid worden

De leden van het Forum Compliance.be zijn de Compliance Officers – en in het algemeen zij die een compliance-verantwoordelijkheid dragen – uit de financiële sector en uit de verzekeringssector in België.

Uittreksel uit de statuten

Art. 5. De vereniging bestaat uit leden.
Wie als lid wenst toe te treden, moet

  • een compliance-verantwoordelijkheid dragen in de financiële sector of in de verzekeringssector,
  • een aanvraag bij de Raad indienen,
  • en de statuten onderschrijven.

Art. 6. Het lidmaatschap kan worden opgeheven :

  1. als gevolg van een schriftelijk ontslag,
  2. van rechtswege, indien het lid geen Compliance-verantwoordelijkheid meer draagt in de financiële sector of in de verzekeringssector,
  3. door een beslissing van de Raad van Bestuur, indien sprake is van wangedrag waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.