De raad van bestuur

De raad van bestuur

ForumCompliance.be wordt bestuurd door een raad van bestuur die thans bestaat uit volgende leden van de vereniging :

 • Marie-France De Pover, Voorzitter
 • Philippe Sterckx, Ondervoorzitter
 • Philippe Hanquet, Penningmeester
 • Christian Berden
 • Xavier de Beauffort
 • Inez De Meuleneere
 • Ben Eyckmans
 • Laurent Gatot
 • Bertrand Jooris
 • Isabelle Mathot
 • Laetitia Rolin Jacquemyns
 • Melissa Thirion
 • Birgit Van Camp

 

De algemene vergadering

Elk jaar doet de Raad van bestuur verslag en legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Algemene vergadering van ForumCompliance.be die wordt gehouden tijdens de Compliance Day. De Algemene vergadering benoemt en ontslaat de leden van de Raad van bestuur en geeft hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vereniging ForumCompliance.be telt een 200-tal leden.