Doel van de vereniging

ForumCompliance.be is een vereniging door en voor compliance officers van de Belgische financiële en verzekeringssector.

Ze stelt zich tot doel de communicatie en de uitwisseling van ideeën en ervaring onder haar leden te bevorderen. Dit gebeurt door regelmatige bijeenkomsten, deelname aan interne of externe werkgroepen en de organisatie van conferenties en debatten over compliance aangelegenheden in de financiële en of verzekeringssector in België. Twee à drie maal per jaar wordt een middag-infosessie georganiseerd, meestal met één of meerdere externe sprekers, experten, om een actueel onderwerp toe te lichten. Elk jaar wordt in mei of juni een compliance day georganiseerd, met in de voormiddag een infosessie en in de namiddag praktische workshops. Die dag vindt tevens de algemene vergadering van de vereniging plaats.

Door middel van die infosessies en studiedagen wenst ForumCompliance.be haar steentje bij te dragen in de permanente vorming van de compliance officers, opgelegd per reglement van de FSMA van 27 oktober 2011.

Verder wil ForumCompliance.be de aandacht van haar leden vestigen op de regelgeving en hen helpen in hun zoektocht naar relevante informatiebronnen.

Op regelmatige basis brengt ForumCompliance.be daarom ook een Newsletter uit met recente evoluties in de regelgeving, rechtspraak en incidenten.

ForumCompliance.be wil het statuut van de compliance officer behartigen en verdedigen, alsook de compliance functie vertegenwoordigen, onder meer ten opzichte van de controle-entiteiten van de Belgische financiële en verzekeringssector (onder meer NBB, FSMA, CFI).

ForumCompliance.be wil tevens contacten leggen met buitenlandse verenigingen met een gelijkaardig doel.

 

Wie zijn wij ?

Qui sommes-nous ?

ForumCompliance.be is een feitelijke vereniging van compliance officers – of meer algemeen, personen die een compliance-verantwoordelijkheid dragen, uit de Belgische financiële en verzekeringssector.

Opgericht in 2005, in nauwe samenwerking met Febelfin en Assuralia, als een ontmoetingsplaats voor compliance officers, besliste het begeleidingscomité in 2009 om de vereniging wat beter te organiseren en te verzelfstandigen van de hiervoor genoemde beroepsorganisaties. Er werden statuten voor een feitelijke vereniging opgemaakt en aan alle leden werd gevraagd om toe te treden.